Logo Gmina Łambinowice

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

Wójt Gminy Łambinowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem  „Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 ”.

Roczny_program_wspołpracy_Gminy_z_organizacjami_pozarządowymi_na_2017.doc

Formularz_propozycji_do_rocznego_Programu_wspołpracy_Gminy_z_organizacjami.odt

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem  „Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 ”.

Zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy Łambinowice z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

Proszę o wnoszenie propozycji w oparciu o zapisy Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”, który wraz z Programem za rok 2017 znajduje się w poniższych załącznikach.

Formularz można dostarczyć:

-  osobiście do Urzędu Gminy w Łambinowicach, pok. nr 23  (ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 48-316 Łambinowice)

-  e-mailem na adres:  oc@lambinowice.pl

-  faxem: nr 77/ 4311 300

Czekam na Państwa propozycje do dnia 10 października br. Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.,  który poddany będzie konsultacjom zgodnie z uchwałą nr II/7/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

                                                                                              Wójt Gminy Łambinowice

                                                                                                  /-/ Tomasz Karpiński

 Załączniki:

1. Roczny Program Współpracy Gminy Łambinowice  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona rok  2017.

Roczny_program_wspołpracy_Gminy_z_organizacjami_pozarządowymi_na_2017.doc

2. Formularz - Propozycje do Programu współpracy na 2018 r.

Formularz_propozycji_do_rocznego_Programu_wspołpracy_Gminy_z_organizacjami.odt

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.