Logo Gmina Łambinowice

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁAMBINOWICE

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁAMBINOWICE

zaproszenie_do_komisji_konkursowej_+_formularz.docx        

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁAMBINOWICE

         Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w skład komisji konkursowej, opiniujących oferty organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy na realizację zadań publicznych, wchodzą osoby wskazane przez wyżej wymienione podmioty.

          W związku z tym proszę Panie/Panów  Prezesów/Przewodniczących organizacji pozarządowych lub podmiotów cytowanych na  wstępie, działających na terenie Gminy Łambinowice o wskazanie takiej osoby do prac w komisji.

        Nadmieniam jednocześnie, że zaproponowani przedstawiciele nie będą mogli być członkami komisji rozpatrującymi oferty Państwa organizacji oraz że z tytułu pracy
w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia i nie przysługuje im zwrot kosztów podróży.

       Do zadań komisji konkursowych należy opiniowanie złożonych ofert.

       Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać w terminie do
22 stycznia br.,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Łambinowicach, I piętro pok. nr 15 lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych”.

                                                                                                          z up. Wójta

                                                                                                          Sekretarz Gminy

                                                                                                         /-/ Jerzy Rosiński

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.