Logo Gmina Łambinowice

Wierzbie

Tereny obecnej wsi mają długą historię, sięgającą daleko wcześniej od pierwszych zapisek w dokumentach, pochodzących z 1442 roku. Istnieją materialne dowody na to, że ślady osadnicze na obszarze wsi Wierzbie wywodzą się z czasów prehistorycznych i starożytnych, szczególnie zaś z mezolitu i neolitu oraz z epoki brązu. Osadnictwo na szerszą skalę rozwinęło się tu jednak z początkiem średniowiecza, a opierało się najpewniej o skraj dawnej Puszczy Śląskiej.

rozmiar: 100,06 KB pobrań: 2214 data: 2010-05-19 13:51:31

Miejscowość położona na granicy Księstwa Niemodlińskiego z Nyskim Księstwem Biskupim często zmieniała swoich właścicieli. Obejmowały ją, jak i odrębne dobra ziemskie Wierzbie m.in. rodziny Dluhomil, Schaffgotsch, Burghauss, Drescher, Puckler, Praschma i Strachwitz. Niemal od początku, rozumianego jako początek źródłowo pisany, aż do 2 poł. XIX wieku Wierzbie podlegało hrabstwu Korfantów (Herrschaft Friedland). Osiedlenie się w roku 1873 Alexandra von Strachwitz rozpoczyna tworzenie majątku opartego na zasadzie majoratu. Z tego czasu pochodzi dawna zabudowa folwarczna i park dworski.
 
Jak się wydaje do czasów II wojny światowej wieś nie była areną wojennych potyczek, jednakże uległa spustoszeniu w trakcie wojny trzydziestoletniej.

Aż do roku 1921, a więc roku powołania samodzielnej parafii, Wierzbie podlegało parafii Przechód. W roku 1795 z fundacji Burghaussów z Korfantowa we wsi powstaje barokowa kaplica Krzyża Świętego, pełniąca funkcję kościoła filialnego, zaś w 1905 – 1906 roku zostaje wzniesiony, trzeci pod względem wielkości w dawnym powiecie niemodlińskim, neoromański kościół Podwyższenia Krzyża Świętego.
Od końca XVIII wieku w Wierzbiu istnieje szkoła, w której zatrudniano początkowo dwóch nauczycieli. W najlepszym -1880 roku- placówka kształciła 256 uczniów. 

Najbujniejszy rozwój przeżywała wieś od połowy XIX wieku. Z 491 mieszkańców w 1830 roku liczba ludności Wierzbia zwiększyła się do 1013 w roku 1861. W tym też czasie zmienia się nieco charakter miejscowości. Ze wsi typowo rolniczej przekształca się w wieś usługowo – rolniczą. W 1 poł. XX wieku powstaje m.in. Fabryka Butów Sieberta, zatrudniająca nawet do 50 osób, Fabryka Siatki Ogrodzeniowej oraz liczne rodzinne zakłady rzemieślnicze. Jako, że wieś słynęła wówczas z hodowli bydłem organizowano tu coroczne jarmarki.
 
W roku 1940 (1938) w Wierzbiu powstaje niemieckie lotnisko wojskowe, pełniące początkowo funkcję lotniska ćwiczebnego. Pod koniec wojny do funkcjonującej tu jednostki myśliwskiej, w ramach Jagdschwader 52, dołączono także jednostkę szturmową. Na lotnisku przebywał m.in. as niemieckiego myślistwa Erich Hartmann (1945 r.), oraz prawdopodobnie, jako jeniec, jeden z najsłynniejszych pilotów brytyjskich Douglas Bader. Na szczęście II wojna światowa oszczędziła wieś. Niestety szacuje się, że około 30 mieszkańców wsi to ofiary zawieruchy końca wojny i okresu bezpośrednio powojennego. Zaraz po wojnie liczba ludności Wierzbia wynosiła niespełna 700 osób. Nowoprzybyli repatrianci pochodzili głównie z województw: wołyńskiego, lwowskiego i tarnopolskiego.
 
tekst Daniel Pododbiński

Imprezy lokalne
Marzec Dzień Kobiet
Czerwiec Święto Wierzby
Wrzesień Dożynki Wiejskie
Grudzień Mikołajki
Sylwester

Lapidarium "Szepty Historii"
Kliknij, aby powiększyćrozmiar: 9,50 KB pobrań: 2893 data: 2008-03-27 09:36:28Postępująca degradacja starej części cmentarza obejmującej nagrobki autochtonów skłoniła do podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających. Kroki te mają na celu przybliżenie nieznanej historii lokalnej obecnym mieszkańcom, umożliwienie dostępu do świadectw kultury dawnej społeczności wsi Wierzbie, a także zabezpieczenie ich dla przyszłych pokoleń.

Projekt lapidarium obejmuje zebranie wszystkich, obecnie porzuconych, niemieckich nagrobków, z początku XX wieku, w jednym zagospodarowanym miejscu przy krańcu północno-zachodnim cmentarza. Nagrobki znajdujące się na miejscu swojego przeznaczenia przewiduje się zachować w obecnym stanie z ewentualnym ich oczyszczeniem. Wykonania tych działań podejmą się mieszkańcy wsi przy nadzorze księdza proboszcza oraz inżyniera architekta.
 
Kliknij, aby powiększyćrozmiar: 15,33 KB pobrań: 2977 data: 2008-03-27 09:36:37Zwieńczeniem projektu będzie umieszczenie granitowej płyty nagrobnej na miejscu spoczynku dawnych właścicieli ziemskich wsi Wierzbie, Alexandra i Marii Erny von Strachwitz, które obecnie jest zapomniane i niezagospodarowane. Przewiduje się umieszczenie dwujęzycznych napisów, w języku polskim i niemieckim. Ponadto zagospodarowaniu podlegać będzie, odnalezionych w ostatnim czasie, 25 ceramicznych płytek pochodzących z lat 1881 - 1925. Płytki te zamocowane zostaną na dwóch blokach granitowych, 1 x 1 m każdy, a te z kolei posadowione zostaną na wcześniej przygotowanych postumentach betonowych. Wykonaniem płyt zajmie się wyspecjalizowany zakład kamieniarski, natomiast wylewką posadowienia mieszkańcy wsi. Wzbogaceniem lapidarium będzie grupa 7 porzuconych kolumn kamiennych i betonowych z XIX wiecznego, obecnie nieistniejącego już dworu w Wierzbiu.
 
Głównym efektem podjętych działań będzie zagospodarowanie i uporządkowanie ok. 25 arów cmentarza, zebranie w miejscu kilkunastu nagrobków, zabezpieczenie 25 ceramicznych płytek nagrobnych w formie “tablic” epitafijnych oraz montaż płyty nagrobnej Strachwitzów o szacowanych wymiarach 2 x 1m.

Kliknij, aby powiększyćrozmiar: 15,16 KB pobrań: 2904 data: 2008-03-27 09:36:44Zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna obiektów objętych projektem celem ich ewidencji. 

Pośrednim efektem podjętych działań będzie konsolidacja mieszkańców wsi, wzbudzenie aktywności społecznej i, co szczególnie znaczące, dialog międzykulturowy, oparty na zasadzie tolerancji i wzajemnego szacunku dla narodowości polskiej i niemieckiej. Ponadto przewiduje się, że ewentualne przyszłe udostępnienie ewidencji w serwisie internetowym, będzie pomocne w kompletowaniu i poszukiwaniu historii rodzinnych, zainteresowanych potomków dawnych, niemieckich autochtonów Wierzbia. 

 
Po zakończeniu części właściwej projektu planuje się ustawienie dwujęzycznej tablicy informacyjnej, traktującej o epitafium i cmentarzu w Wierzbiu, a także wydanie, zbieżnej z tablicą, ulotki informacyjnej. 

Przebieg i efekty podjętych działań, wraz z informacją o sposobie finansowania, zostaną umieszczone także na oficjalnej stronie internetowej gminy Łambinowice. O efektach inwentaryzacji powiadomione zostanie towarzystwo ojczyźniane (Landsmanschaft Schlesien) dawnych mieszkańców powiatu niemodlińskiego, do którego przed wojną wieś Wierzbie należała.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.