Logo Gmina Łambinowice

Od 2014 roku zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli określa ustawa !!!

Od 2014 roku zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli określa ustawa !!!

Zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 17 stycznia 2014 roku, zostały wprowadzone ujednolicone zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli na terenie całej Polski. W roku 2014 r. obowiązują przepisy przejściowe.

Na I etapie rekrutacji na rok szkolny 2014/15 obowiązują kryteria wprowadzone ustawą, natomiast kryteria II etapu rekrutacji zostały wprowadzone przez dyrektorów przedszkoli po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Łambinowice.

Główne zasady rekrutacji do przedszkoli obowiązujące w 2014 r. w Gminie Łambinowice

Dzieci, które w roku szkolnym 2013/14 są już przyjęte do przedszkola na terenie Gminy Łambinowice będą mogły nadal realizować wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu, jeśli rodzice do 21 lutego 2014 roku złożą do dyrektora odpowiedniego przedszkola Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Rodzice, którzy chcą lub mają obowiązek zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2014/15, czyli od 1 września 2014 roku składają do dyrektora odpowiedniego przedszkola Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

Wnioski te składane mogą być w terminie od 1 do 31 marca 2014 r.

 
O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują obowiązujące kryteria, a nie kolejność zgłoszeń.
 
pierwszej kolejności, (niezależnie od ilości punktów za spełnianie kryteriów) przyjmowane będą do przedszkola dzieci objęte w roku szkolnym 2014/15 obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym czyli dzieci, które w 2014 roku kończą 5 lat (urodzone w 2009 roku) zamieszkałe na terenie Gminy Łambinowice.
 
Jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łambinowice w kolejności zgodnej z ilością punktów uzyskanych za spełnianie ustawowych kryteriów dla I etapu rekrutacji.
Jeśli ilość dzieci będzie większa od ilości wolnych miejsc w przedszkolu będzie zastosowane dodatkowe kryterium II etapu rekrutacji.
 
Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Łambinowice będą przyjmowane do przedszkoli tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice, w kolejności zgodnej z ilością punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów ustawowych dla I etapu rekrutacji i ustalonych przez dyrektora przedszkola dla II etapu rekrutacji.
 
Druki do pobrania; 
 

 Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.