Logo Gmina Łambinowice

Zabytki

Zestawienie zabytków
 
 
rozmiar: 222,47 KB pobrań: 4663 data: 2008-03-26 12:19:00
 
BIELICE
 • kościół par. p. w. św. Katarzyny, XV/XVI, XVIII, 1833, nr rej. 550/59 z 24.02.1959
 • ogrodzenie z bramką wejściową, mur., XVII w.- mur+bramka, kapliczka, kolumna kamienna z 1710 r., płaskorzeźba św. Floriana- XVIII w., figura Matki Boskiej Bolesnej- 1750 r.
 • plebania, 1 poł. XIX, nr rej.: 1639/66 z 22.09.1966
 • kaplica przydrożna, mur., 2 poł. XIX w., nr rej.: 623/59 z dn. 22 IX 1966 r., (brak decyzji w ODZ)
 • kaplica cmentarna, mur., II poł. XIX w.
 • dwór, XVI/XVII, 1 poł. XIX, nr rej.: 2001/73 z 8.04.1973
 • zagroda nr 14 (ob. 134), 1853, nr rej.: 1640/67 z 28.02.1967: dom, budynki gospodarcze, brama
 • zagroda nr 18 (ob.118/120), 1864, nr rej.: 1641/67 z 28.02.1967 – dom, budynki gospodarcze, brama z furtą
 • dom nr 22 (ob. 74) k. XVIII, nr rej.: 1642/67 z 28.02.1967
 • zagroda nr 33 (ob. 50), poł. XIX, nr rej.: 1643/67 z 28.02.1967: dom, budynki gospodarcze
 • zagroda nr 35 (ob. 46) 1 poł. XIX, nr rej.: 1644/67 z 28.02.1967; (skreślony ?) – dom, budynki gospodarcze
 • zagroda nr 75 (ob. 37), XIX, nr rej.: 1645/67 z 28.02.1967: dom, budynki gospodarcze
 • zagroda nr 78 (ob. 45) poł. XIX, nr rej.: 1646/67 z 28.02.1967: dom, budynki gospodarcze
 • zagroda nr 92 (ob. 83), 1 poł. XIX, nr rej.: 1647/67 z 28.02.1967: dom, budynki gospodarcze
 • zagroda nr.93 (ob. 85/57), poł. XIX, nr rej.: 1648/67 z 28.02.1967: (skreślony ?) – dom, budynek gospodarczy (d. dom mieszkalny), brama

BUDZIESZOWICE

 • kościół fil. p. w. Narodzenia Marii Panny, mur., 1850 r., 1923 r.

DROGOSZÓW

 • kaplica św. Antoniego z Padwy, mur. 1 poł. XIX w.
DWORZYSKO
 • kościół klasztorny, mur., 1909 r. 
 • d. kościół, mur., 1909 r.
 • d. klasztor, 1909 r.
 • d. spichlerz, mur. IV ćw. XIX w.
 • d. spichlerz, mur., XVIII w. (?)
 • park podworski, datowanie ?

JASIENICA DOLNA

 • kościół par. p. w. św. Marcina, XV, XVIII, XX, nr rej.: 26/50 (brak decyzji w ODZ) z 20.02.1950
 • plebania, mur., 1790 r., 1930 r.
 • drewniany krucyfiks przydrożny, XIX w.
 • dom nr 68 (ob.64), 1 poł.XIX, nr rej.: 1671/66 z 23.09.1966
 • zagroda nr 75 (ob. 69), 1 poł. XIX w., 1806 r., nr rej.: 1672/66 z 23.09.1966: dom, spichlerz, brama, furta
 • dom nr 101 (ob. 94), 1810, nr rej.: 1673/66 z 23.09.1966
 • ogrodzenie z bramą i furtą, nr rej.: j. W.
 • zagroda nr 109/110 (ob. 103/104), XIX w., 1833 r., nr rej.: 1674/66 z 23.09.1966 – 2 domy, ogrodzenie z bramą i furtą
 • dom nr 156, XIX, nr rej.: 1675/66 z 24.09.1966 , patrz d. dwór, obecnie szkoła (?)
 • spichrz, nr rej.: j. w. (?)
 • kaplica, mur., ok. 1800 r.
 • park podworski, datowanie ?
 • dwór, obecnie szkoła, kon. XIX , 1 poł. XX w., nr rej. 1675/66
 • poczta- budynek k. PKP, przeł. XIX/XX w.

LASOCICE

 • kościół fil. p. w. św. Franciszka z Asyżu, XVII, nr rej.: 921/64 z 30.05.1964
 • ogrodzenie kościoła wraz z bramkami, mur., mur -XV w., bramki- XVIII w.
 • dom nr 20, szach.-mur., XVIII, nr rej.: 934/64 z 03.06.1964
 • dwie kapliczki, mur., XVIII/XIX w.
 • park podworski

ŁAMBINOWICE

 • obóz jeniecki – pomnik pamięci narodowej, 1870, 1914, 1939, nr rej. 1937/68 z 01.06.1968
 • dom zgromadzenia sióstr św. Elżbiety, ul. Budzieszowicka 4, 1919, nr rej.: 2292/91 z 03.12.1991
 • kościół parafialny p. w.św. Marii Magdaleny, mur. 1873 r. na miejscu dawnego drewnianego
 • ogrodzenie kościoła parafialnego, mur., XVI-XVIII w., II poł. XIX w
 • budynek administracyjny (d.POM), mur., XIX/XX w.
 • park podworski

MALERZOWICE WIELKIE

 • kościół fil. p. w. św. Wawrzyńca, XVI, nr rej.: 1071/66 z 20.01.1966
 • ogrodzenie kościoła, mur., XVI w.
 • park pałacowy, 2 poł. XVIII, nr rej.: 131/86 z 12.02.1986

MAŃKOWICE

 • kościół fil. p. w. św. Mateusza, XIII, XVIII, nr rej.: 936/64 z 03.06.1964
 • mur okalający kościół z bramką, mur., XVIII w.
 • dom nr 28, mur., 1 poł. XIX w.

OKOPY

 • zespół dworski, k. XIX, 1910: dwór, nr rej.: 2175/87 z 01.10.1987
 • park, nr rej.: 130/86 z 12.02.1986

PIĄTKOWICE

 • kaplica św. Antoniego, mur. XIX w., 1812 r.
 • kaplica – dzwonnica św. Jadwigi, mur., kon. XIX w.
 • budynek szkoły, mur., 1886 r.
 • spichlerz nr 13, mur., szach., pocz. XIX w.

SOWIN

 • kaplica dzwonnica, mur., kon. XIX w.

WIERZBIE

 • kaplica cmentarna, 1772 (?), 1795 – 1796 r., nr rej.: 1663/66, z 23.09.1966
 • park pałacowy, kon. XVIII w., II poł. XIX w., nr rej.: A – 129/86 z 12.06.1986
 • kościół par., p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego, mur., 1905 – 1906 r
 • plebania, mur., 1905 r.
 • ogrodzenie kościoła par. i kaplicy cment., mur., cześć. XVIII w., 1905 – 1906 r.
 • zabudowania folwarczne, mur., II poł. XIX w.
 • budynek szkoły, mur., 1887 r., pocz. XX w.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.