Logo Gmina Łambinowice

Urządzanie terenów inwestycyjnych

Obszar gminy Łambinowice jako teren inwestycyjny dla potencjalnych inwestorów może być atrakcyjny pod warunkiem dobrego i zgodnego z oczekiwaniami inwestorów nasycenia poszczególnymi mediami. Do podstawowych elementów infrastruktury oprócz dróg należą m.in. łatwy dostęp do energii elektrycznej o odpowiednich parametrach.

W 2003 r. liczba odbiorców energii elektrycznej wyniosła 2748. Energia dostarczana jest przy pomocy linii 110 kV o długości łącznej 4.189 km i stacji transformatorowych 15/0,4 kV (w tym GPZ i RS 15/15 KV) w ilości 52 szt .Ponadto oświetlenie uliczne to linie niskiego napięcia o długości 64,3 km zasilające 590 lamp oświetleniowych . 

Jednym z najważniejszych zadań związanych z planowaniem inwestycyjnym jest Planowanie przestrzenne. Obszar planowania gminy w zakresie inwestycji jest skierowany w pierwszej kolejności na tereny bogate w kopaliny (rejony Malerzowic Wielkich, Bielic i Drogoszowa) żwiru i piasku. Nie mniej ważnym, a z punktu widzenia zagospodarowania wolnych przestrzeni chyba najważniejszym jest określenie przyszłej funkcji terenów po byłym poligonie w Łambinowicach. Teren ten o ponad 600 ha o dogodnym położeniu, będący własnością Agencji Mienia Wojskowego mógłby i powinien odegrać kluczową rolę w rozwoju gospodarczym gminy. Do roku 2003 był to teren na tyle ważny na ile zasilał kasę gminy z tytułu podatku od nieruchomości . Te relacje jednak ustały i przyszłość tego terenu powinna być wykreowana przez gminę w sposób aktywny . Oznacza to takie uzbrojenie w infrastrukturę ,która pozwoli na wykorzystanie naturalnych walorów tego terenu. Jest to zadanie trudne, ale niezbędne.
Gmina Łambinowice posiada też koncepcje zagospodarowania terenów po wyrobiskowych w Malerzowicach – Bielicach. Planowe ukształtowanie terenu podczas eksploatacji kopalni pozwoliło na stworzenie warunków zbliżonych do naturalnych, bardzo atrakcyjnych i o minimalnym ryzyku finansowym inwestycji w zakresie wypoczynku i rekreacji. Obecnie bez jakiejkolwiek infrastruktury teren ten jest odwiedzany przez liczne rzesze turystów i miejscowej ludności z uwagi na jego atrakcyjność i bliskość, a także specyficzny mikroklimat. Pożądane inwestycje to domki letniskowe, gastronomia, stanica wodna itp. Jest to też bardzo atrakcyjny teren dla wędkarzy (wydzielone tereny wędkarskie) . 

Wieś Łambinowice jest najbogatsza w infrastrukturę inwestycyjną. Jest to głównie związane z funkcjonującym tutaj przemysłem. Przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego tereny przemysłowe są dogodnie położone poza wsią w bezpośredniej bliskości bocznicy kolejowej przy trasie kolejowej Opole- Nysa.

Do najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych należą:

  • w obrębie Łambinowic: tereny przemysłowe przy CELPA .S.A, byłe tereny po poligonie wojskowym o pow. ponad 600 ha na terenie gminy ze złożami wód termalnych: tereny powyrobiskowe w Malerzowicach (rekreacja i wypoczynek) . udokumentowane złoża kopalin typu żwir i piasek w okolicach Drogoszowa i Bielic.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.