Logo Gmina Łambinowice

Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

Informowanie mieszkańców gminy o możliwości wystąpienia określonego zagrożenia odbywa się poprzez umieszczanie odpowiednich pisemnych informacji w formie ogłoszeń lub komunikatów. Informacje te sołtysi zagrożonych miejscowości umieszczają w miejscach najbardziej uczęszczanych.

W umieszczanych informacjach podaje się:

  • rodzaj zagrożenia,
  • przypuszczalny czas jego wystąpienia,
  • sposób postępowania w czasie zagrożenia,
  • informację o słuchaniu komunikatów radiowych w rozgłośniach lokalnych.

Wójt Gminy może przekazywać określone informacje o zasadach postępowania ludności w czasie zagrożenia do lokalnych środków masowego przekazu.

Redaktorzy gazet, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych mają obowiązek przekazywania tych informacji zgodnie z art. 34, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).  

Do alarmowania mieszkańców o zagrożeniu nalotem powietrznym lub skażeniu chemicznym wykorzystywać należy syreny alarmowe.

Informowanie ludności o zagrożeniach realizowane jest w dwóch przypadkach:

  1. Po wystąpieniu zdarzenia – alarmowanie.
  2. Uprzedzanie o możliwości wystąpienia zdarzenia – informowanie.

W pierwszym przypadku głównym realizatorem zadań związanych z alarmowaniem jest Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), które otrzymuje (w pierwszej kolejności) informację o  wystąpieniu zdarzenia, którego skutki mogą zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców powiatu. 

PCZK dysponuje odpowiednimi możliwościami, środkami technicznymi, zasobami ludzkimi (całodobowa służba dyżurna), które mogą być wykorzystane do realizacji tego typu zadań. Obecnie
w  CZK przyjmowane są wywołania na numer alarmowy 998 z sieci stacjonarnej i komórkowej oraz  wywołania na numer 112 z sieci stacjonarnej.

Ważnym elementem edukacyjnym społeczeństwa jest prowadzenie kwartalnych treningów  uruchamiania syren alarmowych. Dużo uwagi w czasie szkoleń oraz w mediach poświęcane jest  zagadnieniu: 

„usłyszysz syrenę alarmową bez wcześniejszego komunikatu o próbie, włącz lokalne radio lub telewizję, tam się dowiesz o co chodzi”.           

W drugim przypadku głównym realizatorem jest Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego. Od Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody spływają różnego rodzaju informacje, komunikaty, ostrzeżenia, które po analizie i opracowaniu przekazywane są do Wójta Gminy, zainteresowanych służb, instytucji i lokalnych mediów. Do przekazywania komunikatów, ostrzeżeń wykorzystywane są środki telefaksowe. 

Postępowanie ludności po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia przekazywane jest w środkach masowego przekazu oraz bezpośrednio na miejscu zdarzenia przez służby ratownicze.  

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.