Logo Gmina Łambinowice

Tabela sygnałów alarmowych

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) 

RODZAJ 

ALARMU

(komunikatu)

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU

ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO SYGNAŁACH ALARMOWYCH

Przy pomocy syren

Przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TV i radiofonii przewodowej

Ogłoszenie alarmu  

Kolor znaku

„ żółty”

Modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie    zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla

……………………………

…. dla............................”

(nazwa miejscowości)

1.Osoby będące w domu powinny:

- ubrać się, stosownie do warunków panujących w schronie (ukryciu); wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić  ogień w piecu;

- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;

- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami oraz w miarę możliwości koc, latarkę elektryczną itp;

- zawiadomić o alarmie sąsiadów;

- pośpiesznie udać się do najbliższego schronu (ukrycia);

2.Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole, miejscu   publicznym powinny:

- przerwać pracę, naukę (inne czynności);

- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony     cywilnej;

3. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny je zatrzymać oraz ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych oraz wejść do ukryć. Następnie wraz z pasażerami udać się do najbliższego ukrycia.

4. W porze nocnej zaciemnić wszystkie oświetlenia lub je wygasić.

Odwołanie alarmu

Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm (podać przyczynę , rodzaj alarmu, itp.)  ................................... dla.........................

(nazwa miejscowości)

Uprzedzenie
o klęskach

żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……..

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

1. Włączyć odbiornik radiowy (telewizyjny) i wysłuchać komunikatów nadawanych przez regionalną rozgłośnię radiową (ośrodek TVP).

2. Postępować zgodnie z zaleceniami (treścią komunikatów) ogłaszanych przez władze lokalne, służby porządkowe i ochronne.

3. Powiadomić osoby będące w sąsiedztwie, które być może nie    usłyszały alarmu.

Uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniami

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .......  około godz ..... może nastąpić skażenie....... w kierunku ........

1. Sprawdzić i przygotować do natychmiastowego użycia indywidualne środki ochrony przed skażeniami.

2. Sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt oraz zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody i paszy. 

3. Spędzić zwierzęta gospodarskie z pastwisk do uszczelnionych pomieszczeń.

4. Jeżeli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć).

5. W przypadku uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami postępować zgodnie z instrukcjami służb sanitarno-epidemiologicznych.

Uprzedzenie
o zagrożeniu zakażeniami

Formę i treść komunikatu
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odwołanie uprzedzeń

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .....  dla ..........

  1. Opuścić schron (ukrycie).
  2. W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym i kontroli dozymetrycznej.
  3. Stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej.

       Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.