Logo Gmina Łambinowice

Informacje ogólne o projekcie

Logotyp

Projekt
AKTYWNI, KREATYWNI, KOMPETENTNI
współfinansowany ze środków RPO WO

Projekt edukacyjny „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020:

 • Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji,
 • Działanie 9.1 Rozwój edukacji,
 • Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

Projekt realizowany jest przez Gminę Łambinowice w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach, dla których Gmina jest organem prowadzącym, tj. w Publicznym Gimnazjum w Łambinowicach, Publicznej Szkole Podstawowej w Łambinowicach, Publicznej Szkole Podstawowej w Jasienicy Dolnej i Publicznej Szkole Podstawowej w Bielicach.

Projekt obejmuje wdrożenie następujących form wsparcia:

 1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne kształcące kompetencje kluczowe uczniów oraz ich umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy (matematyczno-przyrodnicze, naukowo-techniczne, informatyczne, porozumiewanie się w językach obcych, praca zespołowa, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne, umiejętność uczenia się)
 2. doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
 3. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
 4. indywidualizacja nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiających diagnozę, terapię, wspomaganie rozwoju i korygowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami
 5. utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w Gimnazjum w Łambinowicach
 6. szkolenia dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i pedagogiki specjalnej.

Zaplanowane w projekcie formy wsparcia zostały opracowane na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb każdej szkoły i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów / uczennic. Stanowią one uzupełnienie działań szkół. Dla każdych zajęć kształcących kompetencje opracowano standardy wymagań odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom uczniów i nauczycieli danej szkoły.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.