Logo Gmina Łambinowice

Publiczne Gimnazjum w Łambinowicach

Zadania realizowane w ramach projektu:

Logotyp

Projekt
AKTYWNI, KREATYWNI, KOMPETENTNI
współfinansowany ze środków RPO WO

więcej

Warsztaty geograficzne "Świat Kosmosu"

Zespół Szkół w Łambinowicach, zadanie nr 2 - Warsztaty geograficzne "Świat Kosmosu".

więcej

Zajęcia wyrównawcze "Angielski na co dzień"

Od grudnia 2016 roku w gimnazjum w Łambinowicach odbywają się zajęcia wyrównawcze Angielski na co dzień w ramach projektu  ”Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” W zajęciach uczestniczy 6 uczniów: 3 dziewczynki i 3 chłopców.

więcej

Zajęcia - "Angielski w kuchni"

Od grudnia 2016 roku w gimnazjum w Łambinowicach odbywają się zajęcia Angielski w kuchni w ramach projektu  ”Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” W zajęciach uczestniczy 8 uczniów: 4 dziewczynki i 4 chłopców.

więcej

Warsztaty biologiczne "Ciało Człowieka."

Podczas zajęć biologicznych "Ciało człowieka" uczniowie przeprowadzali  obserwacje mikroskopowe tkanek człowieka.

więcej

Warsztaty informatyczne „Grafika komputerowa”

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów gimnazjum z zakresu grafiki komputerowej. Zapoznanie z programem graficznym CorelDraw, poprzez poznanie jego możliwości w zakresie tworzenia grafiki wektorowej.

więcej

Warszaty fizyczne "Fizyka dnia codziennego"

Głównym celem warsztatów z fizyki "Fizyka dnia codziennego" jest zainteresowanie uczniów fizyką wokół nas, czyli fizyką obecną (czy tego chcemy czy nie) w naszym codziennym życiu. Zależy nam na rozbudzeniu zainteresowania zjawiskami fizycznymi oraz pobudzeniu aktywności uczniów, a w tym zwłaszcza zachęceniu do samodzielnego przeprowadzania prostych ale wymownych, różnorodnych doświadczeń fizycznych.
więcej

Warsztaty chemiczne "Fascynujący świat chemii"

Głównym celem warsztatów chemicznych "Fascynujący świat chemii" jest rozwijanie zainteresowań uczniów chemią prowadzące do zgłębienia tajemnic przyrody oraz wykorzystania wiedzy chemicznej w praktyce życia codziennego.
 
więcej

Warsztaty techniczne „Projektanci z wyobraźnią”

Celem warsztatów jest rozbudzenie zainteresowania rysunkiem technicznym, oraz różnorodnymi możliwościami jego zastosowania. Uczniowie są zapoznawani z zasadami wymiarowania przedmiotów a także poznawaniu specyfiki bryły poprzez ćwiczenia z rysunku technicznego.

więcej

Warsztaty fotograficzne

Głównym celem warsztatów fotograficznych jest zainteresowanie uczniów fotografią, oraz możliwościami technicznymi jakie daje aparat cyfrowy. Kształtowane jest także doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

więcej

Zajęcia logopedyczno-rewalidacyjne

Uczestnicy zajęć logopedyczno-rewalidacyjnych mają możliwość doskonalić swoje kompetencje lingwistyczne, komunikacyjne oraz interpersonalne. Uczniowie, zarówno pracując indywidualnie, jak i w parze, gromadzą i wzbogacają słownictwo konieczne do poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie.
więcej

Wielkie odkrycia nie tylko geograficzne

W dniu 27.02.17 roku odbyły się zajęcia poświecone epoce wielkich odkryć geograficznych o temacie „Poszerzenie świata zachodniego”. Celem tych zajęć było zapoznanie uczniów z sylwetkami wielkich odkrywców, którzy zapisali się w historii, ale oprócz tego: wyznaczanie tras na mapach, nauka pisania zwięzłych notatek, a także sporządzanie map edukacyjnych i robienie obrazowych notatek.
więcej

Warsztaty z języka angielskiego „Na wakacjach”

W ramach projektu „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni ” w grudniu 2016 r. rozpoczęły się warsztaty z języka angielskiego „Na wakacjach”.
więcej

Warsztaty z języka angielskiego „Rozmawiamy po angielsku”

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego „Rozmawiamy po angielsku”, prowadzone przez panią Annę Szczygielską, umożliwiają uczestnikom rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem w języku angielskim, a także prawidłowego budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz ćwiczenie prawidłowej wymowy angielskiej.
więcej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki „Przyjazna matematyka”

Prowadzący zajęcia: mgr Edyta Figiel
Matematyka jest przedmiotem trudnym do uczenia się i trudnym do nauczenia.
Brak wiary we własne siły jest najgorszym wrogiem ucznia. Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze, opierające się na pracy indywidualnej z uczniem, bezpośrednim kontakcie z nim.
więcej

Warsztaty matematyczne „ INTERAKTYWNA MATEMATYKA”

W zajęciach udział biorą uczniowie o różnym zakresie wiedzy, umiejętności i zdolności, ale jest to grupa osób zainteresowanych matematyką, najbardziej wytrwałych i chętnych do dodatkowego wysiłku umysłowego. To grupa dziesięciu osób, które mają ochotę poświęcić wolny czas na dodatkowe zajęcia i wytężoną pracę oraz sprawdzić swoje możliwości.
więcej

Zajęcia z projektu „Kreatywni kompetentni” - „Tworzymy gazetę”

Grupa gimnazjalistów biorąca udział w warsztatach dziennikarskich pracuje nad numerem gazety szkolnej pod tytułem „Bla Bla”. Celem tego projektu jest uchwycenie w tekście dziennikarskim i fotografii problematyki młodych ludzi w szkole i poza nią. Uczniowie poszukują ciekawych tematów, ludzi, miejsc. Gazetka ma określone działy, które opracowywane są przez zespoły uczniów-dziennikarzy.
więcej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze "Pożyteczna matematyka"

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze "Pożyteczna matematyka" mają na celu pokazanie uczniom, że matematyka jest praktycznym, pożytecznym i przyjaznym narzędziem do rozwiązywania problemów z życia codziennego. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas trzecich dla których zajęcia są również formą przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia prowadzi  pani Iwona Wojdyło.
więcej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze "Zrozumieć matematykę"

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze "Zrozumieć matematykę" mają na celu uświadomienie uczniom, że matematyka nie jest takim trudnym i niezrozumiałym przedmiotem i można się jej nauczyć,  co nie musi się wiązać  z ogromnym wysiłkiem i stresem. 
więcej

Warsztaty geograficzne - "Świat kosmosu"

WYCIECZKA DO ŚLĄSKIEGO PLANETARIUM W CHORZOWIE
 
          Dnia 29 marca 2017r. uczniowie gimnazjum w ramach projektu ,,Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni”, uczestniczyli w wycieczce do Śląskiego Planetarium w Chorzowie. Wycieczka miała na celu pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu geografii i astronomii, rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania kosmosu i uczenia się.
więcej

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Opolu

23 marca 2017r.  to dzień długo wyczekiwany przez uczestników zajęć rewalidacyjno-logopedycznych w Publicznym Gimnazjum w Łambinowicach. Wtedy miał miejsce wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu. Atrakcją wycieczki była zarówno podróż pociągiem, jak i obejrzany spektakl.
więcej

„Tworzymy gazetę” - wyjazd do Nowej Trybuny Opolskiej i Radia Opole

30 marca 2017 odbył się wyjazd edukacyjny, w ramach projektu „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” - do opolskich mediów. Wjazd odbył się spod budynku Zespołu Szkół w Łambinowicach i Publicznej szkoły Podstawowej w Bielicach.  Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów, biorących udział w warsztatach „Tworzymy gazetę”,  z funkcjonowaniem i organizacją mediów a także pokazanie różnic między gazetą,  radiem a telewizją.
więcej

Warsztaty z języka angielskiego „Angielski w praktyce”

Zajęcia odbywają się w środy i uczestniczy w nich ośmioro uczniów klas drugich i pierwszych gimnazjum. Warsztaty moją na celu przede wszystkim kształcenie umiejętności komunikacyjnych uczniów. Odbywają się w swobodnej i przyjacielskiej atmosferze.
więcej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego „Angielski bez stresu”

Zajęcia maja miejsce w poniedziałki i uczestniczą w nich uczniowie klasy trzeciej gimnazjum. Celem zajęć jest nabycie umiejętności do posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach typowych.
więcej

Warsztaty fotograficzne - Narzędzia TIK w fotografii cyfrowej

Edycja i korekta zdjęć
Jak wiadomo, nie każde zdjęcie wychodzi tak jak sobie wyobrażamy. Celem warsztatów fotograficznych były ćwiczenia w wykonywaniu zdjęć architektury i innych miejsc, oraz poddanie ich korekcie w programie graficznym do edycji.
więcej

Warsztaty techniczne - "Projektanci z wyobraźnią"

W dniu 08.04.2017 r. uczestnicy warsztatów technicznych „Projektanci z wyobraźnią” odwiedzili uczelnię wyższą, Politechnikę opolską. Po przyjeździe zostali zapoznani z II kampusem uczelni. Oprowadzająca po uczelni Pani Rektor, omówiła strukturę uczelni, oraz opowiedziała o nauce na poszczególnych kierunkach studiów.
więcej

Wycieczka edukacyjna do Warszawy

W dniach 06.05.2017 - 07.05.2017 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Warszawy w ramach zajęć prowadzonych w naszej szkole dofinansowanych z Unii Europejskiej: „ Jesteśmy aktywni, kreatywni  i kompetentni”. Celem jej było uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach edukacyjnych, a także poznanie miasta.
więcej

Warsztaty chemiczne - „Fascynujący świat chemii”

Na warsztatach chemicznych  „Fascynujący świat chemii” uczniowie korzystali z tablicy interaktywnej i multimedialnych programów eduRom z chemii zakupionych w ramach projektu „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni”. Pomoce te pozwoliły w ciekawy sposób przekazać wiedzę, a zajęcia stały się wówczas efektowne i efektywne. Uczniowie rozwiązywali zadania, oglądali filmy i rysowali schematy z przeprowadzonych doświadczeń korzystając z  technik informatycznych.
więcej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego "Rozmawiamy po angielsku"

W miesiącu maju uczniowie w skupieniu starają się polepszyć swoje zdolności językowe, poszerzyć słownictwo i powtórzyć zasady gramatyki oraz nauczyć się stosowania jej w konkretnych sytuacjach.
więcej

Warsztaty z języka angielskiego "Na wakacjach"

W trakcie warsztatów z języka angielskiego „Na wakacjach” uczniowie uzupełniają i zwiększają kompetencje językowe.
więcej

Warsztaty z języka angielskiego „Angielski w praktyce”

Powoli zajęcia dobiegają końca. Przez trzydzieści godzin rozwijaliśmy swoje umiejętności komunikacyjne, poznając słownictwo i zwroty przydatne w życiu codziennym. Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera, frekwencja była wysoka i wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w ćwiczeniach.
więcej

Warsztaty „Fizyka dnia codziennego”

Na warsztatach „Fizyka dnia codziennego” uczniowie wykonują doświadczenia potwierdzające zjawiska fizyczne, z którymi mają do czynienia w życiu codziennym. W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez energii elektrycznej, dlatego na ostatnich zajęciach uczniowie budowali obwody elektryczne zawierające źródło prądu w postaci kilku bateryjek, żarówek, mierników oraz włącznika.
więcej

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze „PRZYJAZNA MATEMATYKA”

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki   pozwoliły na ugruntowanie zdobytych umiejętności matematycznych, pomogły uczniom w zdobywaniu pewności siebie, poznaniu własnych możliwości, były wskazówką i pomocą w poznaniu sposobów „ jak się uczyć matematyki?”
więcej

Warsztaty matematyczne „Interaktywna matematyka”

Uczniowie uczestniczący w warsztatach matematycznych „ Interaktywna matematyka” mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu zupełnie odmienne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałaniei tematyka zajęć wykraczająca często  poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.
więcej

Warsztaty społeczne "Samodzielnie w świat" - część 1

Podczas warsztatów społecznych „Samodzielnie w świat” uczniowie samodzielnie organizują wycieczkę szkolną do Krakowa i Wieliczki. Podczas prac w grupie ustalają  pomiędzy sobą zadania: poszukiwanie noclegów, opracowywanie trasy turystycznej, przygotowania dokumentacji wycieczki - nauczyciel występuje w roli konsultanta.
więcej

Warsztaty społeczne "Samodzielnie w świat" - część 2

Uczniowie podczas zajęć „Samodzielnie w świat” organizują wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. Wspólnie planują trasę wycieczki, wyszukują informacje o obiektach turystycznych, noclegach i restauracjach.
więcej

Warsztaty społeczne "Samodzielnie w świat" - sprawozdanie z wycieczki

W dniach od 13 do 14 maja 2017 roku uczniowie uczestniczący w warsztatach społecznych „Samodzielnie  w świat” odwiedzili Energylandię w Zatorze, Kraków i Wieliczkę. Wyjazd odbył się w ramach projektu unijnego „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” Celem warsztatów było przygotowanie i zorganizowanie  przez uczniów dwudniowej wycieczki do Krakowa – Wieliczki.
więcej

Warsztaty fotograficzne "Narzędzia TIK w fotografii cyfrowej" - Plener fotograficzny w Mosznej

Celem pleneru uczestników warsztatów fotograficznych zorganizowanych w Mosznej było wykorzystanie umiejętności zdobytych na zajęciach w praktycznym działaniu, wykonaniu serii zdjęć tematycznych.
więcej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze "Zrozumieć matematykę"

Na zajęciach  dydaktyczno-wyrównawczych "Zrozumieć matematykę" uczniowie klas trzecich  powtarzali i utrwalali materiał z matematyki do egzaminu gimnazjalnego , ćwiczyli podstawowe umiejętności i algorytmy, uzupełniali braki z wykorzystaniem otrzymanych pomocy z projektu „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” poprzez:
więcej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze "Pożyteczna matematyka"

Na zajęciach  dydaktyczno-wyrównawczych "Pożyteczna matematyka" uczniowie klas trzecich  powtarzali  materiał z matematyki do egzaminu gimnazjalnego, ćwiczyli podstawowe umiejętności i algorytmy, uzupełniali braki z wykorzystaniem otrzymanych pomocy z projektu „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” poprzez:
więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.