Logo Gmina Łambinowice

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach

Zadania realizowane w ramach projektu

Logotyp

Projekt
AKTYWNI, KREATYWNI, KOMPETENTNI
współfinansowany ze środków RPO WO

więcej

Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas IV-VI

Mając na względzie zmniejszającą się ogólną aktywność ruchową dzieci i młodzieży, związaną z rozwojem cywilizacyjnym, prowadzone są różnorodne działania przeciwdziałające tej tendencji.

więcej

Warsztaty przedsiębiorczości „Klucz do sukcesu”

Na warsztaty uczęszcza 10 uczniów: 3 chłopców i 7 dziewczynek z klas IV, V i VI.  Zajęcia odbywają się w środy.

Do tej pory uczniowie zapoznali się z historią pieniądza aż do czasów współczesnych. Dowiedzieli  się, czym jest bank i jakie usługi świadczy. Wykonali karty depozytowe według własnego projektu oraz odwiedzili Bank Spółdzielczy w Łambinowicach.

więcej

Zajęcia przyrodniczo-techniczne „Magia nauki”

Zajęcia przyrodniczo-techniczne „Magia nauki” realizowane są w PSP w Łambinowicach w ramach projektu „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni”. Przeznaczone są dla uczniów klasy 1.

Celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych u dzieci, a także kształcenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania.

więcej

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone w klasie 2 „C” w ramach projektu „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” bazują na związkach treści matematycznych i przyrodniczych.

więcej

Zajęcia przyrodnicze "Obserwuję, badam, poznaję swoje ciało i dbam o nie"

Na zajęciach poznajemy budowę ciała człowieka i jego funkcjonowanie. Analizujemy czynności życiowe. Rozpoczęliśmy od odżywiania. Poznaliśmy już budowę i działanie układu pokarmowego. Dowiedzieliśmy się jak się zdrowo odżywiać, które pokarmy są cenne dla prawidłowego działania i zdrowia naszego organizmu, a których należy się wystrzegać.

więcej

Zajęcia techniczne dla uczniów klas I-III "Z techniką za pan brat"

Zajęcia techniczne dla uczniów klas I-III ,, Z techniką za pan brat” realizowane w ramach projektu ,,Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” mają za zadania zbliżenie dzieci do otaczającej ich rzeczywistości w oparciu o wykonywanie prostych przedmiotów użytkowych.
więcej

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze gr 1 i 2

W ramach Projektu „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” uczniowie klasy II a uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Na zajęciach tych mają możliwość rozwijania swoich umiejętności matematycznych i przyrodniczych w trakcie rozwiązywania rozmaitych zadań.
więcej

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze kl. II b

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze są okazją do odkrywania otaczającego świata. Łączą w sobie zdobywanie wiedzy i umiejętności przy świetnej zabawie.
więcej

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów klas I – „Możesz więcej”

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas I są organizowane w sposób niestereotypowy, z zachowaniem dużej swobody, często mają charakter zabawowy.
więcej

Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej przeznaczone są dla uczniów z klasy pierwszej. W trakcie zajęć uczniowie korzystają z różnorodnych przyrządów i przyborów np. skakanek, piłek do ćwiczeń wzmacniających, rozciągających i korekcyjnych, piłek lekarskich, lasek, woreczków, kół ringo itp..
więcej

Warsztaty matematyczne dla uczniów klas IV-VI „Interaktywna matematyka”

Współczesne społeczeństwo stawia przed szkołą ważne zadania, między innymi wszechstronne wykształcenie młodego człowieka. Wielką rolę w tym procesie odgrywa kształcenie matematyczno – informatyczne.
więcej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV - VI "Nauka liczenia poprzez zabawę"

Matematyka  to przedmiot uważany za trudny przez co niezbyt lubiany przez uczniów. Zwykle z matematyki są słabsze oceny niż z przedmiotów humanistycznych czy nawet przyrodniczych, słabiej wypadają sprawdziany i egzaminy zewnętrzne, większe są zatem trudności i szybciej nawarstwiają się zaległości.
więcej

Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas IV-VI - wyjazdy do Term Jakuba w Oławie

Podczas 18 wyjazdów na pływalnię do Tułowic, Term Jakuba w Oławie i Aquaparku we Wrocławiu uczniowie wykonują ćwiczenia wykonywane w wodzie z deskami, ćwiczenia z „makaronami”, piłkami, krążkami do wyławiania oraz ćwiczą elementy technik pływackich.
więcej

Zajęcia „English in use”

Na zajęciach „English in use” , uczniowie klas IV – VI mieli możliwość ćwiczenia swoich umiejętności językowych podczas grania w multimedialne gry dydaktyczne oraz gry planszowe , które cieszyły się dużym zainteresowaniem
więcej

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klas IV – VI „English in use”

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów klas IV – VI „ English in use” -uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe, mówienie, słuchane ze zrozumieniem, słownictwo w języku angielskim.
więcej

Zajęcia przyrodnicze dla klas IV-VI "Obserwuję, badam, poznaję swoje ciało i dbam o nie"

Kontynuujemy poznawanie swojego ciała. 
Wiedzę zdobywamy różnymi sposobami , ale najchętniej poprzez obserwacje i doświadczenia.
więcej

Warsztaty społeczne „Mania poszukiwania” – co to za zajęcia?

Dobiega końca rok szkolny 2016/2017… Niedługo wakacje… Kończą się też oryginalne zajęcia „Mania poszukiwania” dla uczniów klas 4 - 6, realizowane w ramach unijnego Projektu „Jesteśmy aktywni, kreatywni i kompetentni” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łambinowicach. Odbywają się one w 2. grupach. Każda grupa liczy 28. uczniów.
więcej

Warsztaty przedsiębiorczości „Klucz do sukcesu”

W ramach warsztatów przedsiębiorczości „Klucz do sukcesu” dla uczniów klas IV-VI uczniowie uczestniczyli w 3 wyjazdach edukacyjnych. Ich celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem banków oraz różnych instytucji, przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych.
więcej

Warsztaty społeczne „Mania poszukiwania” - Gdzie byliśmy? Co zobaczyliśmy? Co robiliśmy? Czego nauczyliśmy się? Czyli… o wyjazdach edukacyjnych…

„Mania poszukiwania” to nie tylko świetna zabawa na zajęciach w szkole. To także, a może przede wszystkim, niesamowita podróż po różnych instytucjach kultury, o czym już wspominałyśmy w pierwszej notatce.
więcej

Warsztaty matematyczne dla uczniów klas IV-VI „Interaktywna matematyka”

Warsztaty matematyczne miały na celu poszerzenie i pogłębienie wiadomości na temat wyrażeń algebraicznych. Temat ten jest dobrze znany klasie VI, ale klasa IV i V musiały poznać go od podstaw.
więcej

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV – VI „Nauka liczenia poprzez zabawę".

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze były prowadzone tak, aby uczniowie mogli utrwalić i pogłębić swoje wiadomości z matematyki poprzez zabawę. Bardzo pomocne okazały się tu liczne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.
więcej

Zajęcia techniczne dla uczniów klas 1-3 ,,Z techniką za pan brat”

Podczas zajęć technicznych dla uczniów klas 1-3 ,,Z techniką za pan brat ” uczniowie mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania w tej dziedzinie. Na zajęciach wykonywali (w zależności od potrzeb) wiele przedmiotów funkcjonalnych lub dekoracyjnych. tj kartki walentynkowe, bransoletki dla mamy, breloczki do kluczy dla taty, skarbonki, puzzle, grę planszową i wiele innych.
  więcej

  Zajęcia „Magia nauki” – wyjazdy edukacyjne

  Zajęcia przyrodniczo-techniczne miały na celu rozbudzenie i rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych-technicznych u uczniów, a także wdrożenie do szanowania i pielęgnowania przyrody.
  Ważnym elementem zajęć były wyjazdy edukacyjne. Podczas sześciu jednodniowych wycieczek dzieci miały okazję na rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności analizowania problemów przyrodniczych i technicznych.
  więcej

  Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla klas 1-3, grupa V i VI

  Podstawa programowa dla I etapu kształcenia szkoły podstawowej kładzie duży nacisk na organizację zajęć z  edukacji matematycznej i przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, doświadczenia, łączenie nabywania wiedzy z działaniami praktycznymi. Dlatego  zajęcia matematyczno- przyrodnicze prowadzone były właśnie tymi aktywizującymi metodami nauczania.
  więcej

  Zajęcia gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej na basenie w Korfantowie

  Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na krytym basenie w Korfantowie. Korygowanie  wad postawy na pływalni jest bodźcem znacznie pobudzającym i mobilizującym aniżeli tradycyjne formy.
  więcej

  Wycieczka do ZOO w Opolu

  Dzieci w ramach projektu odbyły dwie wcześniej zaplanowane wycieczki: do Jura Parku w Krasiejowie, który jest edukacyjnym parkiem rozrywki oraz do ogrodu zoologicznego w Opolu.  Edukacja przyrodnicza i ekologiczna jest jednym z podstawowych zadań każdego ogrodu zoologicznego. Jej celem jest budzenie świadomości na temat niezastąpionej wartości przyrody.
  więcej

  Wycieczka do Parku Jurajskiego w Krasiejowie

  Drugą wycieczką jaką dzieci odbyły w ramach projektu był  wyjazd do Jura Parku w Krasiejowie, który jest edukacyjnym parkiem rozrywki. Jedną z atrakcji parku jest szlak edukacyjny , który prowadzi poprzez lekcje prehistorii , ciekawą ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną.
  więcej

  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy I – „Możesz więcej”

  Dnia 09.06.2017 r. uczniowie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zorganizowali mini-wernisaż prac wykonanych w trakcie zajęć dla uczniów klas I-III.
  więcej

  Zajęcia matematyczno – przyrodnicze, klasa II b

  Dnia 05.06.2017 r. uczniowie zajęć matematyczno-przyrodniczych zorganizowali mini-wernisaż prac o tematyce przyrodniczej dla uczniów klas I-III. Prace zostały wykonane w trakcie zajęć.
  więcej

  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: warsztaty językowo – ortograficzne dla uczniów klas 4 – 6 „Mogę lepiej i więcej”

  W zeszłym tygodniu zakończyliśmy zajęcia kształcące nasze językowe umiejętności i nawyki ortograficzne. Prowadziła je również pani Violetta Junka. Dlaczego również? Bo uczęszczaliśmy jeszcze na warsztaty „Mania poszukiwania”, podczas których spotykaliśmy się z naszą polonistką.
  więcej

  Zajęcia logopedyczne „Gimnastyka buzi i języka”

  Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla uczniów klas I i IV-VI, które odbywają się w grupach czteroosobowych. Terapia polega na eliminowaniu wady wymowy, poprawnym wywoływaniu poszczególnych głosek, utrwalaniu ich w izolacji, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, sylabach, zdaniach oraz opowiadaniach i mowie potocznej.
  więcej

  Warsztaty językowo – ortograficzne dla uczniów klas 4-6 „Mogę lepiej i więcej”

  Co ciekawego robiliśmy w trakcie zajęć?
  Główny cel naszych zajęć to doskonalenie poprawności językowej i ortograficznej przede wszystkim w piśmie. Pomyślicie – nudy… Nieprawda! Owszem, ćwiczyliśmy ortografię i redagowaliśmy użytkowe formy wypowiedzi. To zwykłe, szkolne, codzienne zagadnienia, ale utrwalane w niecodzienny sposób.
  więcej

  Warsztaty „Mania poszukiwania” w Szkole Podstawowej w Łambinowicach i… spektakl „Mały Książę”

  To już ostatni nasz wpis, ale chyba najważniejszy, bo dotyczy pięknej rzeczy, którą udało nam się wspólnie przygotować w trakcie „Manii…” Pracowaliśmy nad spektaklem „Mały Książę”. O poszczególnych etapach przygotowań inscenizacji już pisałyśmy. Teraz o efekcie końcowym, czyli właśnie o samym przedstawieniu.
  więcej

  Warsztaty językowo – ortograficzne - zbiór dyktand „Dyktanda „bez sensu”” i poradnik dla uczniów „Zaproszenie, zawiadomienie i ogłoszenia to nietrudne zagadnienia!”

  Chcielibyśmy wspomnieć jeszcze o dwóch „książeczkach”, które są efektem końcowym zajęć unijnych „Mogę lepiej i więcej”. Są to: zbiór dyktand „Dyktanda „bez sensu”” i poradnik dla uczniów „Zaproszenie, zawiadomienie i ogłoszenia to nietrudne zagadnienia!”.
  więcej

  Zajęcia z języka angielskiego dla klas I-III „Discover Great Britain”

  Program adresowany jest do  uczniów klas II-III szkoły podstawowej pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej i kulturoznawczej.
  więcej

  Zajęcia z języka angielskiego dla klas I-III „Discover Great Britain”

  Program adresowany jest do  uczniów klas II-III szkoły podstawowej pragnących utrwalić oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sprawności językowej i kulturoznawczej.
  więcej

  Zajęcia logopedyczne

  Podczas każdych zajęć uczniowie usprawniali pracę motoryki aparatu mowy, wywołano zaburzone głoski w mowie spontanicznej, wykonywano ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, doskonalono słuch fonematyczny.
  więcej

  Zajęcia logiczno-techniczne „Szach i mat” dla klas I-III

  W ramach zajęć logiczno technicznych „Szach i mat” dla klas I-III odbyły się trzy 1-dniowe wyjazdy edukacyjne:
   
  więcej

  Zajęcia Przyrodniczo-terenowe „Śladami pradawnej puszczy” dla klas IV-VI

  W ramach zajęć przyrodniczo –terenowych dla klas IV-VI „Śladami pradawnej puszczy" odbyło się 10 wycieczek rowerowych po okolicznych lasach i ścieżkach przyrodniczych, m.in. do: Lipna, Jakubowic, nad Czarny Staw, Malerzowic, Przechodu, Sowina itp.
  więcej

  Wójt gminy zaprasza

  <p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

  Tomasz Karpiński

  Przyjęcia interesantów:
  pon. 13:00 - 16:00
  śr. 14:00 - 16:00

  Urząd Gminy w Łambinowicach

  ul. Zawadzkiego 29
  48-316 Łambinowice
  tel.: 77 4311 300
  fax: 77 4311 346
  e-mail: ug@lambinowice.pl

  Zobacz również

  wersja językowa

  Kalendarz

  październik 2017
  Pn
  Wt
  Śr
  Cz
  Pt
  So
  Ni
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Zegar

  • :
  • :
  Akceptuję

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.