Logo Gmina Łambinowice

Pożytek Publiczny

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2017R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY ŁAMBINOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017.

sprawozdanie_z_realizacji_programu_wspołpracy_za_2017.doc

więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 R.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 R.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem  „Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ”.

Zaproszenie_do_składania_propozycji_do_Programu_na_2019.odt

więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

Wójt Gminy Łambinowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem  „Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 ”.

Roczny_program_wspołpracy_Gminy_z_organizacjami_pozarządowymi_na_2017.doc

Formularz_propozycji_do_rocznego_Programu_wspołpracy_Gminy_z_organizacjami.odt

 

więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁAMBINOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK”.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁAMBINOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK”.

ogłoszenie_o_wynikach_konsultacji_programu_na_2018.doc

protokoł_z_wynikow_konsultacji_programu_na_2018.docx

więcej

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na 2018r.

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ŁAMBINOWICE W 2018 R.

zarządzenie_+_ogłoszenie_konkursowe.doc

zarządzenie_ws._powołania_komisji_konkursowej_+_regulamin.docx

więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁAMBINOWICE

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁAMBINOWICE

zaproszenie_do_komisji_konkursowej_+_formularz.docx        

więcej

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr 0050/16/2017 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Treść zarządzenia

więcej

Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na realizacje zadań w Gminie Łambinowice w 2017r.

Wójt Gminy Łambinowice ogłasza, że w dniach 29 i 30 grudnia 2016 r. w wyniku otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w Gminie Łambinowice w 2017r. z zakresu:

więcej

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łambinowice w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050/197/2016 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łambinowice w 2017 roku

Zarządzenie_ws._unieważnienie_konkursu_ofert_-_upowszechnianie_kultury_fizycznej_i_sportu.doc

więcej

Zaproszenie

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁAMBINOWICE ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB INNEGO PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Kliknij tu aby pobrać dokument

więcej

Obwieszczenie oraz tekst jednolity ustawy

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 395) ...

Kliknij tu aby pobrać treść obwieszczenia
oraz tekst jednolity Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

Kliknij tu aby pobrać tekst rozporządzenia

więcej

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

Kliklnij tu aby pobrać treść rozporządzenia

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.