Logo Gmina Łambinowice

PUP Nysa - Informacje

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Po raz czternasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych.

Zgłoszenia do dnia 19 grudnia 2018 r. można dokonać poprzez stronę:  www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

Kontakt:

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa

tel.: +48 667 755 766

e-mail: sekretariat@firmyrodzinne.pl

więcej

PUP w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

UWAGA: Złożone wnioski finansowane będą ze środków programu „Praca PLUS” – dotyczącego aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 4489947, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 20.
Oraz link do głoszenia

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2833.html

więcej

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego , PUP Nysa 08-10.10.2018r.

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Limit środków, którym dysponuje PUP Nysa wynosi 52.500,00 zł.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 08 października 2018 roku do 12 października 2018 roku.

więcej

13-16 listopada 2018r. - cykl spotkań rekrutacyjnych w zawodach produkcyjnychw PUP Nysa

W dniach od 13.11.2018r. do 16.11.2018r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie odbędzie się cykl spotkań rekrutacyjnych w zawodach produkcyjnych. Tydzień branżowy w powiecie nyskim odbywać się będzie w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018r.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na spotkania rekrutacyjne

więcej

Znamy zwycięzców konkursu Pracodawca Dziesięciolecia Powiatu Nyskiego

Znamy zwycięzców konkursu Pracodawca Dziesięciolecia Powiatu Nyskiego

Nagrody zostały wręczone na uroczystej X Gali Biznesu. Impreza odbyła się 22 listopada 2018 roku w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie. 

Jury konkursu uhonorowało czterech pracodawców spośród zwycięzców dotychczasowych edycji Gali. Zwycięzcą i zdobywcą tytułu Pracodawca Dziesięciolecia – „Złoto Powiatu” została firma SCHATTDECOR sp. z o.o. z Głuchołaz. Drugie miejsce i tytuł Pracodawca Dziesięciolecia – „Srebro Powiatu” zdobyła firma „Famad” Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych sp. z o.o. z Paczkowa. Trzecie miejsce ex aequo i tytuł Pracodawcy Dziesięciolecia – „Brąz Powiatu” otrzymały firmy Głuchołaskie Zakłady Papiernicze sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Informatyczne Bitcomputer z Nysy.

Gratulujemy zwycięzcom!

więcej

Dodatkowe środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych

Dodatkowe środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych.

Starosta Nyski pozyskał blisko 460 tys. zł. z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację  programu przeznaczonego na aktywizację osób  bezrobotnych.

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie udzielenie wsparcia 60 osobom bezrobotnym w postaci zatrudnienia subsydiowanego min.  robót publicznych, refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy, przyznania bezrobotnym bonu  na zasiedlenie a także  szkoleń.

 Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie – www.pup.nysa.pl,

więcej

Aktualne nabory wniosków dla pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie

Aktualne nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na obniżenie kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

 Szczegółowe informacje znajdują sie w linkach poniżej:

1) Nabór wniosków na roboty publiczne

2) Nabór wniosków na prace interwencyjne

3) Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

więcej

01 - 05 października 2018r. - Giełdy Pracy w PUP Nysa - Tydzień Branży Produkcyjnej

01 - 05 października 2018r. - Giełdy Pracy w PUP Nysa - Tydzień Branży Produkcyjnej

tydzień_produkcja_www.jpg

więcej

Informacja PUP Nysa o zakończeniu naboru wniosków na staże dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że został zakończony nabór wniosków na staże dla osób do 30 roku życia.

Równocześnie zapraszamy do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia na zasadach zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze /link poniżej/ .

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2015.html

W  momencie pozyskania przez Urząd dodatkowych środków finansowych umożliwiających organizowanie staży dla osób młodych do 30 roku życia nabór wniosków zostanie wznowiony i zamieszczony na stronie internetowej PUP.

więcej

Dodatkowe środki finansowe na aktywizację bezrobotnych kobiet,

Dodatkowe środki finansowe na aktywizację bezrobotnych kobiet.

 Starosta Nyski pozyskał ponad 470 tys. zł. z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację  programu regionalnego. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie udzielenie wsparcia blisko 80 bezrobotnym kobietom w postaci zatrudnienia subsydiowanego tj. robót publicznych, prac interwencyjnych a także nabywania nowych lub zmiany dotychczasowych kwalifikacji.

 Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie – www.pup.nysa.pl,

więcej

PUP Nysa ogłasza nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia! Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO)

więcej

25.05.2018r. - spotkanie dla pracodawców ze Strażą Graniczną nt. zatrudniania cudzoziemców

Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 maja 2018 roku o godzinie 8.00 w siedzibie PUP Nysa w pokoju numer 15, I piętro.

Na spotkaniu obecny będzie Funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Celem spotkania jest poinformowanie i zapoznanie osób zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców ze stanem prawnym oraz zakresem kontrolnym ze strony Straży Granicznej dotyczącym następujących zagadnień:

  • dokumenty wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP,
  • sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,
  • konsekwencje, jakie może ponieś obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt cudzoziemcowi,
  • kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP.                                                                                

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt z doradcą klienta:

Agnieszka Hoc, tel. 77 4489939, Jolanta Woźniak 77 4489937 lub poprzez adres e-mail: cudzoziemcy@pup.nysa.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację.

więcej

Szkolenie na fryzjera z tytułem czeladnika i specjalistę ds. transportu i logistyki

Szkolenia z gwarancją kompleksowej pomocy w podjęciu zatrudnienia

więcej

Zatrudnij magazyniera z uprawnieniami!

Zatrudnij magazyniera z uprawnieniami!   

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zorganizował szkolenie w zawodzie kierowca wózków jezdniowych wraz z gospodarką magazynową. Kurs rozpoczęło 10 mężczyzn do 30 roku życia, którzy 20 czerwca pozytywnie zaliczyli egzamin końcowy.

więcej

23.03.2018r. - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do udziału w targach pracy

Zostań wystawcą na targach pracy „Partner 2018”

Planujesz zwiększyć zatrudnienie?  Zostań wystawcą na kolejnej edycji targów pracy „Partner 2018” i znajdź odpowiedniego pracownika!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do udziału w targach pracy, które odbędą się 23 marca 2018 roku w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przy ulicy Obrońców Tobruku 5 w godzinach 10.00-13.00.

Osoba do kontaktu:

Daniel Machnik
tel. 77 448 99 33, 604457434,
e-mail: d.machnik@pup.nysa.pl

Link do strony do pobrania formularza zgłoszeniowego

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2650.html

więcej

Informacja nt. Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

więcej

Targi Pracy Partner 2018 - 23.03.2018r.

Ponad 40 wystawców, setki ofert pracy, strefa szybkiej rekrutacji, to wszystko czeka na odwiedzających kolejną edycję targów pracy „Partner 2018”.

Dodatkowo na targach przedstawiciele firm Mega, Wertini, Grupa Otmuchów oraz IBM Client Innovation Center zaprezentują specyfikę poszczególnych stanowisk pracy, na które bezpośrednio po prezentacji będzie można aplikować.

Wydarzenie odbędzie się 23 marca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, przy ul. Obrońców Tobruku 5.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie najlepszy w kraju

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie najlepszy w kraju

24 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto upamiętnia podpisanie w 1919 roku Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, przez Józefa Piłsudskiego.

Podczas konferencji, minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Stanisław Szwed wręczyli przedstawicielom wyróżnionych urzędów pracy okolicznościowe statuetki, dyplomy i wyróżnienia.

Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, jako jedyny urząd pracy w województwie opolskim, otrzymał nagrodę w postaci statuetki za uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych. Dobre praktyki stosowane przez PUP w Nysie zaprezentowane zostały przez Panią Dyrektor Małgorzatę Pliszkę, za co nasz urząd otrzymał dodatkowe podziękowanie.

więcej

14 lutego 2018 r. - PUP Nysa organizuję konferencję pn. „Zasady legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce”.

14 lutego 2018 r. od godz. 11:00 w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie przy ulicy Obrońców Tobruku 5 odbędzie się konferencja pn. „Zasady legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce”.

Celem konferencji jest zapoznanie lokalnych pracodawców ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 09.02.2018 r. telefonicznie pod numerem 77 4489933 lub na adres e-mail: d.machnik@pup.nysa.pl

więcej

19.10.2017r. - spotkanie w PUP Nysa - rekrutacja do firmy Łabędy sp. z o.o.

PRACUJ W SPÓŁCE SKARBU PAŃSTWA

Rekrutacja do firmy Łabędy sp. z o.o.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie poszukuje pracowników do Zakładu Konstrukcji Spawanych  Łabędy  sp. z o.o.

Firma specjalizuje się w wykonawstwie konstrukcji spawanych ze stali drobnoziarnistych głównie dla przemysłu dźwigowego, maszyn budowlanych, górniczych oraz energetyki.

Już w najbliższy czwartek  19 października o godzinie 17.00 w sali numer 15 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne w siedzibie PUP w Nysie.

Firma poszukuje pracowników w zawodzie spawacz oraz monter konstrukcji stalowych – gwarantowane atrakcyjne wynagrodzenie. Docelowe miejsca pracy w Nysie.

W rekrutacji mogą wziąć udział również osoby posiadające minimalne doświadczenie spawalnicze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefon: 774489909, e-mail: e.janoszek@pup.nysa.pl, pok. 17

telefon: 774489902, e-mail: a.rydlewska@pup.nysa.pl, pok. 1

więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na obniżenie kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na obniżenie kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

więcej

Kolejna Giełda Pracy do firmy Elica Group Polska sp. z o.o.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację do firmy ELICA GROUP POLSKA, światowego lidera w projektowaniu i produkcji okapów kuchennych do użytku domowego.
więcej

Rekrutacja do przedszkola w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację do nowego Niepublicznego Przedszkola „ŁOBUZIAKI”, którego siedziba mieścić się będzie w budynku po byłym Gimnazjum nr 3 w Nysie przy ul. Kościuszki. Oferowane stanowiska:
więcej

STAŻ Z GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA W FIRMIE KLER W NYSIE

Chcesz pozyskać  nowe umiejętności gwarantujące stabilne zatrudnienie?
Zgłoś się do PUP w Nysie i skorzystaj z możliwości zdobycia nowego zawodu w formie stażu z gwarantowanym zatrudnieniem w renomowanej firmie KLER w Nysie na stanowisku: szwaczka.
Oczekiwania pracodawcy: motywacja do pracy, zdolności manualne,  gotowość do zdobycia nowych umiejętności.
więcej

NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dot. refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia.
Wnioski dot. refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia będą przyjmowane od 29 maja 2017 r. do wyczerpania środków.
więcej

Rekrutacja do Firmy Mondelez

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację dla światowego producenta słodyczy Firmy Mondelez w Skarbimierzu na stanowisko: pracownik produkcji – operator maszyn. Miejsce pracy: Skarbimierz.
więcej

Rekrutacja do firmy Pentair Poland sp z o. o.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację do firmy Pentair Poland sp z o. o. światowego lidera  produkcji obudów i szaf dla przemysłu maszynowego, elektrycznego i elektronicznego na stanowiska:
więcej

Nowe miejsca pracy w firmie IFM ECOLINK!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi otwarty nabór do renomowanej firmy IFM ECOLINK z Opola, zajmującej się produkcją czujników, sieci przemysłowych i systemów sterowania o globalnym zasięgu.

 

więcej

Kampania promocyjna od 8 maja do 8 czerwca 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie jest właścicielem największej bazy kandydatów do pracy w regionie. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie selekcji i rekrutacji. Swoje działania opieramy na wieloletnim doświadczeniu wynikającym ze współpracy z wieloma wiodącymi firmami w Polsce.

więcej
Obrazek dla art_961

Rekrutacja oraz spotkanie dla pracodawców ze Strażą Graniczną

Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 maja 2017 roku o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa w pokoju numer 15, I piętro.

Ulotka informacyjna

więcej

Targi Pracy i Edukacji "Przyszłość Żaka"

24 KWIETNIA 2017
TARGI EDUKACJI I PRACY
PRZYSZŁOŚĆ ŻAKA
W GODZINACH 10:00 - 13:00
 
więcej

Aktualne nabory 24.04.2017

W imieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Pani Małgorzaty Pliszki - podaję aktualne informacje o prowadzonych rekrutacjach przez tut. Urząd.
Daniel Machnik
Pośrednik Pracy - Doradca Klienta Instytucjonalnego
Telefon: 77 448 99 33; 882 617 275
więcej

Aktualne nabory wniosków - kwiecień 2017

Link do aktualnych prowadzonych naborów wniosków:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2383.html

Daniel Machnik
Pośrednik Pracy - Doradca Klienta Instytucjonalnego
Telefon: 77 448 99 33; 882 617 275

Nysa, dn. 11-04-2017 r.

więcej

Nabór wniosków o organizację robót publicznych w ramach programu "NOWY POWIAT"

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych w ramach programu „NOWY POWIAT” dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus.
UWAGA: Do powyższego programu mogą przystąpić wyłącznie gminy, które podjęły uchwałę o rewitalizacji terenów lub przystąpiły do Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus.
więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.