Logo Gmina Łambinowice

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

tel./faks

 077 4311 300           077 4311 301          077 4311 462      fax: 077 4311 346

email: ug@lambinowice.pl

NIP: 753-10-10-147

 • Rachunek bieżący budżetu terenowego - dochody
  74 8905 1010 2001 0012 5413 0004
 • Sumy depozytowe - wadia, zabezpieczenie
  89 8905 1010 9001 0012 5413 0001
 • Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  22 8905 1010 2005 0012 5413 0158

 

 

ORGANIZACJA URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

       Godziny pracy Urzędu Gminy:

8.30 - 16.30  - poniedziałek

7.30 - 15.30 - wtorek- piątek

 • WÓJT GMINY

Przyjmuje petentów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 - 16:00
oraz w środy w godz. 14:00 - 16:00

 • PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przyjmuje w środy w godzinach 12:00 - 13:00

 • SEKRETARIAT - Pokój nr 15 - tel. 77/4311300-301, 77/4311462,  fax 77/4311346
 • obsługa sekretariatu Urzędu Gminy
 • sprawy administracyjno-gospodarcze
 • SAMODZIELNE STANOWISKA

Pokój nr 1:
Stanowiska d/s ochrony środowiska i melioracji oraz leśnictwa

 • melioracja i sprawy powodziowe
 • ochrona środowiska, przyrody i zabytków
 • leśnictwo i łowiectwo
 • profilaktyka przeciwalkoholowa
 • zezwolenia na alkohol
 • archiwum zakładowe

Pokój nr 2
Stanowiska d/s gospodarki mieniem komunalnym oraz rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej

 • obrót ziemią i gospodarka mieniem komunalnym
 • nadawanie numeracji dla budynków mieszkalnych
 • rolnictwo
 • gospodarka mieszkaniowa
 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • sporządzanie zeznań świadków dla celów emerytalno-rentowych

Pokój nr 3
Stanowisko d/s koordynacji programów z funduszy UE oraz promocji gminy

 • koordynacja programów UE
 • promocja gminy
 • współpraca zagraniczna
 • program Odnowa Wsi 

Stanowisko d/s planowania przestrzennego i działalności gospodarczej 

 • planowanie przestrzenne
 • działalność gospodarcza
 • opłata planistyczna

Pokój nr 4
Stanowisko d/s inwestycji komunalnych

 • inwestycje, modernizacje i remonty obiektów urzędu gminy, ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu oraz oświaty 
 • lokalizacja inwestycji

Stanowisko d/s zamówień publicznych

 • prowadzenie postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych
 • inwestycje z zakresu urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalnie ścieków, wysypisk odpadów komunalnych
 • obsługa inwestorów 

Pokój nr 5
Stanowisko d/s drogownictwa i cmentarnictwa

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • rozwój sieci drogowej
 • budowa, remonty, utrzymanie dróg gminnych i chodników
 • nazewnictwo ulic i placów
 •  oświetlenie uliczne
 • cmentarnictwo komunalne i wojenne
 • REFERAT FINANSOWY

Pokój nr 7
SKARBNIK GMINY

 

Pokój nr 6
naliczanie wynagrodzeń

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • miesięczne oraz roczne rozliczenia podatku od od osób fizycznych
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Pokój nr 8
księgowość podatkowa

 • rozliczanie sołtysów
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych
 • wymiar podatku

Pokój nr 9
KASA

 • sprzedaż znaczków skarbowych
 • wpłaty i wypłaty gotówki

Pokój nr 11
obsługa finansowo księgowa

 • księgowość dochodów budżetowych i środków specjalnych
 • realizacja wydatków
 • RADCA PRAWNY URZĘDU GMINY

Pokój nr 14
Obsługa prawna Urzędu

środy 8:00 - 15:30
piątki 7:30 - 15:30

Pokój nr 12
Samodzielne stanowisko ds. informatycznych i zaopatrzenia

 • obsługa informatyczna Urzędu Gminy

Pokój nr 17
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

 • obsługa Rady Gminy, komisji i jednostek pomocniczych
 • skargi i wnioski
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Pokój nr 21
Samodzielne stanowisko ds. organizacji i kadr

 • organizacja pracy Urzędu Gminy
 • kadry i szkolenia
 • wybory i referendum
 • REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Pokój nr 22
Urząd Stanu Cywilnego - tel. 77/4311349

 • sporządzanie aktów stanu cywilnego
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • zmiana imion i nazwisk
 • zgromadzenia

Pokój nr 23
Ewicendja Ludności i Dowodów Osobistych - tel. 77/4311300 wew. 216
Sprawy obronne, OC, wojskowe, p.poż, organizacje pozarządowe

 • ewidencja ludności
 • dowody osobiste
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
 • współdziałanie z Policją w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • obrona cywilna i sprawy wojskowe
 • sprawy przeciwpożarowe
 • ochrona zdrowia
 • organizacje pozarządowe


WYKAZ PODMIOTÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
z siedzibą w obiekcie Urzędu Gminy w  Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

 • Zespół Ekonomiczno-Administracyjno Oświatowy

Pokój nr 20 - Dyrektor ZEAO

Pokój nr 10 - Księgowość - tel. 77/4343775

Pokój nr 13

 • wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych
 • sprawy socjalne i osobowe
 • wydawanie druków akcydensowych

 

 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym

 • wtorki 12:00 - 15:30

 

 • Świetlica środowiskowa (budynek ZGK)

Godziny otwarcia:

 • wtorki 16:00 - 18:00
 • soboty 10:00 - 12:00

 

 • Gminna Spółka Wodna

Godziny otwarcia:

 • wtorki i czwartki 9:00 - 15:30, pokój nr 1

 

 • Zarząd Gminny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
  i byłych Więźniów Politycznych
 • PCK - Klub Honorowych Dawców Krwi
 • Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Godziny otwarcia:

 • środa 9:00 - 12.00

 

 • Posterunek Policji w Łambinowicach Komisariatu Policji w Korfantowie

Godziny otwarcia:

 • tel. 077 43 11 349, 43 44 359
 • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

 • Stacja Opieki "CARITAS"

Godziny otwarcia:

 • tel. 077 43 11 300, 4 311 301, 4 311462  wew. 213 
 • zgłoszenia na nr tel. 600478459
 • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 13.00

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.