Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ŁAMBINOWICE NA 2014 ROK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

zasady segregacji odpadów.pdf

więcej


Informacja o zwolnieniu z opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie

INFORMACJA
Dnia 29 września 2014 r. na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy podjęła uchwałę
o zwolnieniu z opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi
trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie niepodlegającego
obowiązkowi szkolnemu lub uczącego się i niepracującego,
w wieku do ukończenia 25 roku życia.

więcej


Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację przewozów uczniów na wyjazdy edukacyjne w ramach projektu Dobry Start Gimnazjalisty
więcej


14.11.2014r. - spotkanie informacyjne w PWSZ w Nysie nt. możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
więcej


XVIII Andrzejkowy Festiwal Piosenki w GOKSiR Łambinowice - 28.11.2014r.
więcej


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie
więcej


Informacja o bezpłatnych badaniach kolonoskopowych
więcej


Dzień Seniora w Bielicach - sprawozdanie
więcej


Informacja o wyborze ofert na dostawę materiałów do projektu Dobry Start Gimnazjalisty
więcej


Informacja o wyborze ofert na prowadzenie zajęć w projekcie Dobry Start Gimnazjalisty
więcej

idź do strony: 123«»495051»
pozycja: 1-10 z 510 pozycji na stronę: 
 

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę prywatności
Urząd  Gminy w Łambinowicach
ul. Gen. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel./faks (+48) 077 4311 300, 077 4311 301, 077 4311 462, email:
ug@lambinowice.pl

ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 14:59:37