Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ŁAMBINOWICE NA 2015 ROK

Harmonogram I półrocze 2015.pdf

ulotka 2015.pdf

 

więcej


Informacja o zwolnieniu z opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie

INFORMACJA
Dnia 29 września 2014 r. na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy podjęła uchwałę
o zwolnieniu z opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi
trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie niepodlegającego
obowiązkowi szkolnemu lub uczącego się i niepracującego,
w wieku do ukończenia 25 roku życia.

więcej


Ogłoszenie Wójta Gminy Łambinowice o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łambinowice

O  G   Ł   O   S   Z   E   N   I  E

Wójta Gminy Łambinowice  

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łambinowice.

więcej


11 stycznia 2015r. - 23 Finał WOŚP w GOKSiR Łambinowice
więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania pn. Prowadzenie stacji leczenia i opieki w 2015r. na terenie Gminy Łambinowice
więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r. na terenie Gminy Łambinowice
więcej


Informacja dla pacjentów o czynnych placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w powiecie nyskim
więcej


Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie

rozmiar: 23,66 KB 
pobrań: 1848 
data: 2015-01-02 13:12:00

więcej


Międzynarodowy festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie - 14.12.2014r. w GOKSiR Łambinowice
więcej


Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych - zaproszenie do udziału w projekcie
więcej

idź do strony: 123«»515253»
pozycja: 1-10 z 522 pozycji na stronę: 
 

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę prywatności
Urząd  Gminy w Łambinowicach
ul. Gen. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel./faks (+48) 077 4311 300, 077 4311 301, 077 4311 462, email:
ug@lambinowice.pl

ostatnia modyfikacja: 2015-01-15 15:11:31