Aktualności

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ŁAMBINOWICE NA 2015 ROK

Harmonogram I półrocze 2015.pdf

ulotka 2015.pdf

 

więcej


Informacja o zwolnieniu z opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie

INFORMACJA
Dnia 29 września 2014 r. na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy podjęła uchwałę
o zwolnieniu z opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi
trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie niepodlegającego
obowiązkowi szkolnemu lub uczącego się i niepracującego,
w wieku do ukończenia 25 roku życia.

więcej


Ogłoszenie Wójta Gminy Łambinowice o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łambinowice

O  G   Ł   O   S   Z   E   N   I  E

Wójta Gminy Łambinowice  

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łambinowice.

więcej


Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Łambinowicach w Projekcie Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych w roku 2015
więcej


Konkurs Opolska Marka 2014
więcej


23-28.02.2015r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
więcej


22 marca 2015r. - Konkurs Wielkanocny w GOKSiR Łambinowice
więcej


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice
więcej


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - sport
więcej


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert- opieka
więcej

idź do strony: 123«»525354»
pozycja: 1-10 z 534 pozycji na stronę: 
 

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę prywatności
Urząd  Gminy w Łambinowicach
ul. Gen. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel./faks (+48) 077 4311 300, 077 4311 301, 077 4311 462, email:
ug@lambinowice.pl

ostatnia modyfikacja: 2015-03-02 14:28:21