Logo Gmina Łambinowice

News

Nabór wniosków stypendialnych 7-18.12.2015r. dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

26.11.2015

Zarząd Województwa ogłasza w dniach od 7 do 18 grudnia br. nabór wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego Wspieramy najlepszych, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

  • w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali średnią z wszystki ocen nie niższą niż 4,80;
  • w roku szkolnym 2014/2015 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
  • pochodzą z rodzin, których dochód uzyskany w roku 2014 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15560 oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14pokój 615; 45-082 Opole

Do wniosku załącza się:

  • załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
  • załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania;
  • w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu. Wnioski należy złożyć do 18 grudnia do godziny 14.00 w: Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, pokój 615 45-082 Opole Wnioski złożone przed lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych!

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.