Logo Gmina Łambinowice

News

Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków w 2016 r. o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łambinowice

15.01.2016

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VII konkursowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Łambinowice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z tym Gmina Łambinowice planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Łambinowic – VII nabór”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Łambinowice.

  Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowa-nie są koszty związane z: demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpa-dów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85 % całości tych kosztów (w tym 50 % ze środków NFOŚiGW, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz nie więcej niż 15 % koszt właściciela posesji).

  W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nierucho-mości, którzy mają dachy budynków pokryte eternitem, a zamierzają je wymienić w 2016 r.

  Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do dnia 19 luty 2016 r. w Urzędzie Gminy Łambinowice w pok. nr 1, na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Łambinowicach lub pobrać na stronie internetowej: www.lambinowice.pl- zakładka aktualności.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 1 lub tel. 77.4311301 lub 691 597 968

 

Wójt Gminy Łambinowice

/-/ Tomasz Karpiński

Kliknij tu aby pobrać wniosek do wypełnienia

Uwaga: nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu ma charakter konkursowy

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.