Logo Gmina Łambinowice

News

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic w Łambinowicach

01.06.2017

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic, Gen. Zawadzkiego i 22- lipca w Łambinowicach

Szanowni mieszkańcy miejscowości Łambinowice

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła z życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Mając powyższe na uwadze, w dniu 01 czerwca 2017. wydałem Zarządzenie nr 0050/63/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych w Łambinowicach. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla obecnych ulic: „Gen. Zawadzkiego” oraz „22- lipca” Konsultacje mają zasięg lokalny dla mieszkańców tych ulic i odbywać się będą w okresie od 5 czerwca 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec miejscowości Łambinowice który związany jest z tymi ulicami (np. zamieszkuje, prowadzi działalność gospodarczą, posiada przy tych ulicach jakąś nieruchomość).

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej dostępnej na stronie internetowej www.lambinowice.pl  Forma pisemna polegała będzie na:

  1. wysłaniu na adres Urzędu Gminy w Łambinowicach propozycji zmiany nazwy ulicy,
  2. złożeniu w sekretariacie Urzędzie Gminy w Łambinowicach propozycji zmiany nazwy ulicy.

Forma elektroniczna polegała będzie na tym, że osoba uprawniona do udziału w konsultacjach będzie miała możliwość wysłania e-maila z propozycją zmiany nazwy ulicy na adres: dc@lambinowice.pl

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

Zapraszam zatem mieszkańców miejscowości Łambinowice do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy dla w/w. ulic.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                      Tomasz Karpiński

Ankieta_-_22_lipca.pdf

Ankieta_-_Gen._Zawadzkiego.pdf

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.