Logo Gmina Łambinowice

News

06 grudnia 2018 r. - II sesja Rady Gminy Łambinowice

03.12.2018

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza do udziału w sesji Rady Gminy Łambinowice, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018r. o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, przy  ul.  T. Zawadzkiego 29.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w okręgu wyborczym nr 1.

2. Sprawy regulaminowe.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy w Łambinowicach,

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

c) zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

d) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami      pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2019r.,

e) wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice  a Gminą Korfantów,

f) wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łambinowice  a Gminą Nysa,

g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do lat 3 z dotychczasowymi dzierżawcami,

i) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia      rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną      w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

k) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego pn. „Wsparcie Gminy Łambinowice w zapewnieniu posiłku dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023.

5. Wręczenie podziękowań dyrektorom placówek oświatowych.

6. Wolne wnioski, zapytania.

7. Sprawy organizacyjne.

8. Odpowiedzi na wolne wnioski, zapytania.

9. Zakończenie sesji.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.