Logo Gmina Łambinowice

News

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowym

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice nr 0050/134/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 informuję, że konsultacje były prowadzone poprzez zamieszczenie dnia 28 września 2015 r. projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Łambinowice, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W konsultacjach nie wzięła czynnie ani jedna organizacja pozarządowa oraz inne podmioty prowadzące działaność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Łambinowice.

W związku z powyższym projekt rocznego  programu współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Łambinowice na sesji dnia 29 października 2015 roku.

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.