Logo Gmina Łambinowice

News

Przetarg na lokal użytkowy w Bielicach

09.11.2015

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG

 

Pierwszy ustny nieograniczony, organizowany w dniu 09 grudnia 2015r. na sprzedaż lokalu użytkowego 5 (w budynku nr 91) o pow. użytkowej 193,82m2 z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonego na działce gruntu o nr ewidencyjnym 397 o powierzchni 0,0900 ha w jednostce ewidencyjnej Łambinowice w obrębie 0001 – Bielice.

I. Przedmiot przetargu:

Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych wsi przy drodze wewnętrznej, o nawierzchni asfaltowej o nr działki 611/2, łączącej się z drogą powiatową nr 1534 relacji Jasienica Dolna - Malerzowice Wielkie. Działka o kształcie prostokąta zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym, częściowo podpiwniczonym, podzielonym na 2 segmenty, wybudowanym około 1904r. w technologii tradycyjnej, po kapitalnym remoncie w 1974r. Budynek konstrukcji betonowej, ściany zew. i działowe z cegły ceramicznej pełnej i z dziurawki. Nad piwnicami stropy ceramiczne na belkach stalowych. Strop między piętrowy i nad pierwszym piętrem – mieszany (żelbetowy, monolityczny i prefabrykowany), schody żelbetowe, monolityczne. Okna drewniane/PCV. Stolarka drzwiowa drewniana/płycinowa. Dach konstrukcji płaskiej dwuspadowej, pokrycie z papy termozgrzewalnej. Elewacja cementowo-wapienna. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, odgromowa, c.o. z kotłowni znajdującej się w piwnicy, kanalizacja sanitarna – do szamba wybieralnego na podwórzu. Każdy segment budynku posiada niezależne wejście i klatkę schodową. W jednym segmencie znajdują się 4 lokale mieszkalne (po 2 na kondygnacji), a w drugim – obejmujący parter i piętro - lokal użytkowy nr 5 z niezależnym wejściem i klatką schodową.

W skład lokalu o powierzchni użytkowej 193,82 m2 wchodzą:

  • na parterze: przedsionek, pokój biurowy, szatnia, WC personelu, 2 magazyny, korytarz i schody, kabina WC, natrysk z przedsionkiem, kuchnia, winda, sala zabaw – o łącznej pow. użytkowej 93,30m2.
  • na I piętrze: korytarz i schody, 3 sale zabaw, umywalnia, kabina WC, natrysk, winda – o łącznej pow. użytkowej 100,52 m2.

Posadzki typu PCV, cementowe, z wykładzin dywanowych, z płytek gerss oraz cementowe. Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny, malowany farbami emulsyjnymi, lamperie – farbami olejnymi. Do lokalu przynależy piwnica nr 4 o pow. użytkowej 3,14 m2 oraz część wspólna w postaci kotłowni zlokalizowanej w piwnicy nr 5. Przynależny do lokalu udział w prawie własności gruntu i wspólnych części budynku wynosi 4094/10000 części. Znajdujący się na działce wolnostojący, parterowy budynek gospodarczy o pow. użytkowej 100,63 m2 zagospodarowany jest zgodnie z udziałami – przez właścicieli lokali mieszkalnych. Pozostałą część powierzchni działki stanowi podwórze o powierzchni gruntowej, częściowo betonowej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 397 w Bielicach położona jest w obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oświaty. Nieruchomość jest składnikiem mienia Gminy Łambinowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest KW OP1N/00066465/1 i jest wolna od obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 110 000,00zł. (słownie zł: sto dziesięć tysięcy 00/100), wysokość wadium 11 000,00zł. (słownie zł: jedenaście tysięcy 00/100) Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie artykułu 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Gmina Łambinowice sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Nyskiego.

II. Miejsce, termin i warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, przy ul. Gen. Zawadzkiego 29, w sali narad –I piętro, pok. nr 16 - w dniu 09 grudnia 2015 r., o godz. 09,00

2. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne lub prawne, które w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2015 r. wpłaciły wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach ul. Gen. Zawadzkiego 29 / do godz. 14-tej/ lub na konto gminy w BS Prudnik Filia Łambinowice nr 89890510109001001254130001. Przedstawiciele uczestników przetargu winni być wyposażeni w pełnomocnictwa.

3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4.Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie o znajomości przedmiotu sprzedaży i granic nieruchomości, braku zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży , kupna w stanie istniejącym, oraz o nabywaniu nieruchomości na podstawie dokumentów wydanych z ewidencji gruntów i budynków (druk dostępny przed otwarciem przetargu).

5. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylania się nabywcy od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

7. Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia nie później niż na dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz pokrycia wszelkich opłat związanych ze sporządzeniem umowy.

8. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, na stronie internetowej Urzędu: www.lambinowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl, na łamach NTO z dnia 09 listopada 2015r.

9. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łambinowice, ul. Gen. Zawadzkiego 29, pok. nr 2 I piętro, lub telefonicznie - 077 4311300, 301, wew. 211.

Wójt
/-/ Tomasz Karpiński

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.