Logo Gmina Łambinowice

Archiwum newsów, strona 29

Kobieta sukcesu! Praca na własny rachunek

14.02.2017

„Kobieta sukcesu! Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw przez KOBIETY w wieku 30 lat i więcej”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

więcej

13.02.2017r. - spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy w Łambinowicach nt. wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej

10.02.2017

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Wójt Gminy Łambinowice zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej które odbędzie się 13 lutego 2017r. o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy w Łambinowicach.

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, które ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo/biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji o która można się ubiegać wynosi do 25.000 zł. Ponadto dodatkowo istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego „pomostowego” w kwocie ok 1.000 zł miesięcznie, przez okres od 1 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

więcej

PUP w Nysie ogłasza Nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2017r.

27.01.2017

Nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W ramach naborów planuje się przyznać około 120 dotacji.

Planowane terminy składania wniosków:

od 06.02.2017 r. do 10.02.2017 r.

od 08.05.2017 r. do 12.05.2017 r.

od 04.09.2017 r. do 08.09.2017 r.

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyły działalność gospodarczą w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Po zakończeniu naboru wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 4489947, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 20.

Więcej informacji o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać na stronie internetowej PUP w Nysie, link poniżej:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:2319.html

więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

27.01.2017

Ty szkolisz my płacimy!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 06 lutego 2017 roku do 15 lutego 2017 roku.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

• kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

• egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

• badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

UWAGA !

Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym można uzyskać na stronie internetowej PUP w Nysie, link poniżej:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2328.html

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Tomasz Karpiński</strong></p>

Tomasz Karpiński

Przyjęcia interesantów:
pon. 13:00 - 16:00
śr. 14:00 - 16:00

Urząd Gminy w Łambinowicach

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
tel.: 77 4311 300
fax: 77 4311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.